SwedishEnglish

Mer om miljön

GOTS-märkningen som Littleheart innehar, betyder att inte bara att själva textilierna är garanterat fria från skadliga kemikalier (liknande Oeko-tex-certifiering, som garanterar att slutprodukten inte innehåller farliga kemikalier). Även själva produktionen, i Littlehearts fall till största delen i Indien, följer de striktaste miljökrav, vilket givetvis främjar både människorna som jobbar med produkten, men också deras närmiljö. Kraven gäller redan från odling, då enbart ekologiskt jordbruk tillåts och där inga giftiga bekämpningsmedel får användas. I tillverkningsprocessen måste man hålla sig inom strikta ramar vad gäller användningen av kemikalier och alla produkter som används ska vara i enlighet med GOTS krav. Slutligen ska allt miljöavfall tas om hand och helst återvinnas för att inte belasta närmiljön. GOTS-märkningen garanterar även att sociala krav efterföljs. Vill du läsa mer om GOTS-märkningen finns det information här http://www.global-standard.org/the-standard.html

 

LICENSNUMMER

GOTS-märkningen samt tillhörande licensnummer som Littleheart fått tilldelat, betyder rent praktiskt att både vi som varumärke blir granskade, dvs att vi har alla vår dokument och inköp i ordning samt att anlitade underleverantörer är godkända och efterlever GOTS stränga krav. Vårt licensnummer är CU 848220 och vi granskas en gång per år av Control Union som utför en grundlig genomlysning av vår verksamhet. 

 

MEDVETNA PRODUKTVAL

Med anledning av att vi valt att jobba på detta sätt – med miljön i fokus - kan det hända att du inte hittar en viss produkt hos oss. Vi kan helt enkelt ha valt att inte producera den då det inte går att göra utan att använda t ex en polyesterblandning. Vi hoppas istället att vi ska kunna komma att erbjuda andra alternativ. Ett exempel på detta är våra spjälskydd stoppade med ekologisk bomull. Detta till skillnad från de flesta andra av dagens spjälskydd, som innehåller antingen skumgummi eller polyester.